NieuwsWetenschap

Uit de cijfers van de Nederlandse Kankerregistratie voor patiënten met een diagnose kanker blijkt dat de overlevingskansen zijn gestegen van 58% in de periode van 2001 tot 2011 naar 66% in de periode 2011-2022. De 5-jaarsoverleving stijgt gemiddeld met bijna 1% per jaar, onder andere dankzij verbeterde diagnostiek en behandelingen. De overleving varieert sterk per soort kanker. Er kunnen 3 groepen onderscheiden worden. Bij onder andere huidkanker is de overlevingskans erg hoog (75% of meer). Lees verder in dit artikel voor meer details.