NieuwsWetenschap

Plaveiselcelcarcinoom

De incidentie cutaan plaveiselcelcarcinoom blijft stijgen, vooral onder vrouwelijke patiënten. Ook hebben patiënten in toenemende mate te maken met opeenvolgende diagnosen van plaveiselcelcarcinoom. Dit duidt volgens Selin Tokez (Erasmus MC) en collega’s op een significante belasting van zowel de huidige als toekomstige dermatologische zorg in Nederland.

Herziening van het beleid is nodig om deze stijgingen een halt toe te roepen.
Een artikel hierover verscheen 23 november 2020 op de website van het Integraal Kankercentrum Nederland en lees je hier.