NieuwsHUKAs

Als de dermatoloog bij controle van de huid een basaalcelcarcinoom vermoedt dan wordt  nu een biopt genomen.
Dat kan zeker bij het afnemen van meerdere biopten belastend zijn voor de patiënt.
Er is nu ook een pijnloze en snelle diagnose van huidkanker mogelijk bij het gebruik van een optical coherence tomography (OCT)
Met een huidfilmpje van de optical coherence tomography is de huidkanker screening pijnloos en kan de diagnose direct gesteld worden.

HUKAs juicht deze nieuwe ontwikkeling uiteraard van harte toe.